Handelsbetingelser

Travel Tours
Voldgade 3,
8930 Randers NØ
Danmark
Cvr: 37198080
Tlf: +45 70 202 245
Mail: info@traveltours.dk

Her på siden finder du en række praktiske og relevante oplysninger i forbindelse med din rejse.

Tilmelding
Kan ske pr. telefon, personlig fremmøde eller via vores hjemmeside www.traveltours.dk Tilmeldingen er først gældende, når depositum er Travel Tours i hænde. Tilmelding til endagsture er bindende, og der kompenseres ikke ved afbud.

Depositum & betaling
700,- kr. pr. deltager. Depositum skal indbetales senest 14 dage efter rejsebevis/indbetalingskort er modtaget. Restbeløbet betales senest 6 uger før afrejse. Online betaling kan ske med Visa, Visa/Dankort, Mastercard, American Express samt Visa Electron. Der pålægges et gebyr ved betalingen med ovenstående kort. Gebyret går udelukkende til kortudstederen.

Afbestilling m. afbestillingsforsikring
Hvis der tegnes en afbestillingsforsikring, tilbagebetales det indbetalte beløb, fratrukket prisen for selve afbestillingsbeskyttelsen. Afbestillingsbeskyttelse koster kr. 400,- pr. deltager og skal bestilles ved tilmeldingen og betales sammen med depositum.

Afbestilling af rejsen
Hvis der ikke er tegnet afbestillingsbeskyttelse gælder følgende:
  ·  Fra bestilling og indtil 45 dage før afrejse er depositummet tabt.
·  Fra 44 dage og indtil 16 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.
·  Fra 15 dage og indtil afrejse er hele rejsens pris tabt.
·  Ved udeblivelse eller for sent fremmøde, er hele rejsens pris tabt.

Særligt for flyrejser
På flybilletter er det vigtigt, at alle passagerers for-, mellem- og efternavne stemmer overens med navnet, som det er anført i passet. Det er kundens ansvar at være opmærksom på, at alle navne er stavet og anført korrekt på rejsebeviset, og hvis dette ikke er tilfældet, at få det rettet inden betaling af depositum. Evt. ekstraomkostninger i forbindelse med ændringer eller evt. ny udstedelse af flybillet med korrekt navn, skal afholdes af kunden. De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Forsikringer
Fra 1/8-2014 er du ikke længere dækket af rejsesygesikringen på det gule sundhedskort, men du kan fremover bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du er dog anderledes stillet med det BLÅ SYGESIKRINGSKORT, hvilket betyder, du vil modtage behandling på lige fod med enhver anden borger i det pågældende land. Bemærk venligst, at det er vigtigt at have sine forsikringsforhold på plads, også når det gælder eventuel hjemtransport. (hvis uheldet skulle være ude). Det blå sygesikringskort bestilles digitalt på www.borger.dk men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket. Ved ønske om evt. rejseforsikring eller spørgsmål, kan Gauda Rejseforsikring kontaktes.

Priser
Alle priser – også tillæg – er pr. person og kalkuleret på grundlag af priser og valutakurser pr. 01.12.18. Der tages forbehold for prisstigninger. Herunder: momsstigninger, stigende brændstofpriser, div. afgifter, turistskatter samt valutaændringer og trykfejl etc. Eventuelle prisændringer vil blive meddelt kunden skriftligt senest 20 dage før afrejse.

Aflysning
Gennemførelse af rejsen, afhænger af antallet af tilmeldte. Ved aflysning af en rejse, bliver rejsedeltagerne kontaktet enten pr. telefon eller skriftligt, snarest muligt og senest 14 dage før afrejsen. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb, ydes der ikke yderligere kompensation.

For lidt tilmelding
Ved for lidt tilmelding kan Travel Tours vælge at indsætte en mindre bus for at turen ikke skal aflyses. Dette kan betyde at køkken og toilet ikke er i bussen. Der holdes dog stadig passende pauser på turen.

Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- og hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har Travel Tours ret til at beregne den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Mobilitet og særlige hensyn
Alle rejsedeltagere skal være selvhjulpne på rejsen. Der kan ikke forventes hjælp af Travel Tours’ personale. Er der ønsker om specialkost (glutenfri kost, diabetiker eller lignende) skal dette altid oplyses ved bestilling af rejsen. Særlige menuer vil blive så vidt muligt serveret, ud fra de muligheder de enkelte steder måtte have.

Afrejsetidspunkt
Ved uoverensstemmelser i afrejsetiderne, er det altid tiden på rejsebeviset der er gældende.

Erstatninger
Ved beskadigelse af kuffert mm, ulykkestilfælde, forsinkelser og andre uregelmæssigheder kan der ikke kræves erstatning af Travel Tours.

Pas
På alle rejser udenfor Danmark kræves der almindeligt gyldigt pas.

Sædefordeling
Pladserne fordeles i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Medlem af Rejsegarantifonden (Nr. 2553)

Har du en klage over et kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk